Τελική Διάταξη

Η κείμενη νομοθεσία και ειδικά οι σχετικές περί πωλήσεως διατάξεις του Αστικού Κώδικα και ο Ν. 2251/1994 περί προτασίας καταναλωτή εφαρμόζονται και σε περίπτωση που υφίσταται κενό ρύθμισης ή η σχετικά προβλεφθείσα ρύθμιση αντίκειται σε αναγκαστικό κανόνα δικαίου.  

Για τα δικαιώματά σας μπορείτε να απευθύνεστε και στο Συνήγορο του Καταναλωτή και να ενημερωθείτε επισκεπτόμενοι την ιστοσελίδα  http://www.synigoroskatanaloti.gr/index.html  

 Τελευταία ενημέρωση: αναφορά ημερομηνίας 28/5/2020