Πωλήσεις

Haequip  καταβάλλει κάθε προσπάθεια ώστε οιτιμέςτου ηλεκτρονικού της καταστήματος να είναι ανταγωνιστικές και συμφέρουσες για τον πελάτη. 

Oιαναφερόμενεςτιμέςεπιβαρύνονται με έξοδα μεταφορικών όπως ορίζονται παρακάτω και περιλαμβάνουν φόρο προστιθέμενης αξίας (ΦΠA) 24%, ποσά που υπολογίζονται αυτόματα και προστίθενται στο κάτω μέρος μιας παραγγελίας.Σε περίπτωση που κάποιο προϊόν παρουσιάζει ασυνήθιστα χαμηλή τιμή, δίχως κάποια ιδιαίτερη ένδειξη που να δικαιολογεί αυτή, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας πριν παραγγείλετε το προϊόν, διότι πιθανόν πρόκειται για τυπογραφικό λάθος. 

 

Ως γενική πολιτική του καταστήματός μας διαμορφώνεται το περιθώριο κέρδους μας να είναι συμπιεσμένο υπέρ των καταναλωτών μας. Όταν προσδιορίζουμε τις τιμές των προϊόντων μας στα ηλεκτρονικά μας ράφια, είναι σε τέτοια πλαίσια ώστε να είναι ιδιαίτερα προσιτές για κάθε εισόδημα.  

Οι τιμές των προϊόντων διαμορφώνεται από την εταιρεία μας, η οποία έχει αποκτήσει και έχει στην αποκλειστική της κυριότητα τα προϊόντα που πουλάει, με βάση τις πιο σύγχρονες πολιτικές τιμολόγησης, με βάση την ελευθερία διαμόρφωσης των τιμών υπό το πρίσμα και το πλαίσιο της ελεύθερης αγοράς και του ελεύθερου ανταγωνισμού και κατά την κείμενη εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία.   

Οι τιμές των προϊόντων αναπροσαρμόζονται και μια συγκεκριμένη τιμή αφορά προϊόντα μέχρι εξάντλησης των αποθεμάτων.  

Οι τιμές του aequip προορίζονται για αγορά μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος  και μπορούν να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Η εταιρεία μας επιφυλάσσεται του δικαιώματος να τροποποιεί άνευ προειδοποίησης οποτεδήποτε τις τιμές των προσφερόμενων προϊόντων και υπηρεσιών. Οι τιμές των προσφερόμενων προϊόντων ή υπηρεσιών είναι οι αναγραφόμενες, με την επιφύλαξη ειδικότερων διατάξεων που συνοδεύουν την παροχή των υπηρεσιών. 

Πιθανόν οι τιμές του ηλεκτρονικού καταστήματος μας να είναι διαφορετικές από αυτές του φυσικού μας χώρου. 

Στα είδη αναφέρεται η τιμή με και χωρίς ΦΠΑ. Οι τελικές τιμές περιλαμβάνουν τον αναλογούντα Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ=24%) και είναι σε Ευρώ. 

Στις τιμές των προϊοντων δεν συμπεριλαμβάνεται το κόστος μεταφοράς τους που είναι επιπλέον και εμφανίζεται στο τέλος της παραγγελίας και πιθανόν να είναι ανάλογο με τον προορισμό παράδοσης και αποστολής του προϊόντος, καθώς και τυχόν επιπρόσθετες σχετικές υπηρεσίες τοποθέτησης/τεχνικής εγκατάστασης του προϊόντος ή υπηρεσίες συντήρησης (εκτός εγγύησης). Δεν συμπεριλαμβάνεται κατά την παράδοση του προϊόντος η παρουσία τεχνικού και δαπάνες εγκατάστασης ή παροχής τεχνικής υποστήριξης των προσφερόμενων προϊόντων. Στη συντρυπτική τους πλειοψηφία τα προϊόντα μπορούν να εγκατασταθούν με ευκολία από τον ίδιο τον πελάτη. Σε περίπτωση που ο πελάτης απαιτήσει παρουσία τεχνικού θα ενημερωθεί με έγγραφη προσφορά για το ύψος της δαπάνης.Για τυχόν διευκρινύσεις ή απορίες ρωτήστε μας στα κάτωθι στοιχεία επικοινωνίας. 

Όταν υπάρχουν προσφορές σε προϊόντα εκεί αναγράφονται ευκρινώς :  α) το ποσοστό έκπτωσης συγκριτικά με την τιμή λιανικής  β) η ημερομηνία έναρξης και λήξης της προσφοράς ή αντίστοιχα η διαθεσιμότητα των κομματιών που αφορά η προσφορά. 

Ο στόλος διανομής μας που μεταφέρει τα προϊόντα μας από τις κεντρικές αποθήκες έχουν πάντα πληρότητα 100% ώστε να μειώνεται το κόστος μεταφοράς υπέρ της χαμηλότερης τιμής στο ράφι. Ταυτόχρονα, διατηρούμε το κατάλληλο απόθεμα στις αποθήκες μας για κάθε προϊόν και χρησιμοποιούμε τα πιο σύγχρονα προγράμματα logistics  και μηχανοργάνωσης και χρησιμοποιούμε σύγχρονα ψηφιακά και τεχνολογικά εργαλεία και προγράμματα που εξοικονομούν χρόνο και ανθρώπινο δυναμικό, ώστε να μην έχουμε αυξημένο το κόστος διαχείρισης, με αποτέλεσμα αυτή η θετική επίπτωση να αντανακλα και στις τιμές των προϊόντων μας, καταβάλλοντας καθημερινά κάθε δυνατή προσπάθεια γι’ αυτό. 

Επιπλέον, διατηρούμε μια ευέλικτη οργανωσιακή δομή με εξειδικευμένο προσωπικό ώστε να κρατάμε σε λογικά επίπεδα τα λειτουργικά μας κόστη που δεν «φορτώνουν» τις τιμές και έτσι να είναι φθηνά τα προϊόντα μας. 

Αναπτυσσόμαστε βήμα – βήμα ώστε να κάνουμε λελογισμένη διαχείριση και να μην επιβαρύνουμε με κόστη «ανάπτυξης» τις τιμές των προϊόντων μας. 

 

 

Σε κάθε περίπτωση είμαστε στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνηση η πληροφορία στο τηλέφωνο 23940 22383 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 9πμ έως 8μμ και στο email  

Για κάθε πώληση η aequipεκδίδει το κατάλληλο και απαιτούμενο από τον νόμο παραστατικό.Tοείδος του παραστατικού καθορίζεται από το αν ο πελάτης είναι νομικό ή φυσικό πρόσωπο και για τα φυσικά πρόσωπα ανάλογα με το αν έχει ανοίξει τον λογαριασμό του σαν επαγγελματίας ή ιδιώτης.