Γενικοί Όροι 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Επωνυμία εταιρίας:Αϊναλής ΕυάγγελοςΔιογένης  
Διακριτικός τίτλος: Aequip   
Δραστηριότητα: Εμπόριο Ηλεκτρικών Οικιακών Συσκευών

Α.Φ.Μ.: 138644348

Αρ. Γ.Ε.ΜΗ: 132361004000
Δ.Ο.Υ.: Α' ΘεσσαλονίκηςΔιεύθυνση: Μεγάλου Αλεξάνδρου 11Β,Καλοχώρι,ΘεσσαλονίκηςΤΚ:57009 

ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Δευτέρα - Παρασκευή: 8.00 - 20.00

Σάββατο: 8.00 - 15.00


ΒΡΕΙΤΕ ΜΑΣ ΕΔΩ

ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 11Β, ΚΑΛΟΧΩΡΙ, ΘΕΣ    

Τηλ.:  2310289207 , 6980784601

Πληροφορίες: [email protected]      

Με φυσική συναλλαγή στο κατάστημα και έδρα της εταιρείας και μέσω διαδικτύου. Για τον σκοπό αυτο διατηρούμε e-shop. Oισυναλλαγές μέσω του Διαδικτύου και χωρίς την φυσική επαφή τωνσυναλλασσομένωναποτελούν από την φύση τους (με βάση τα σημερινά νομικά και τεχνικά δεδομένα) μία πρόκληση και για τα δύο μέρη. Απαιτείται αμοιβαία εμπιστοσύνη σε υψηλό βαθμό και διάθεση για επίλυση των οποιονδήποτε δυσκολιών ανακύψουν κατά την συναλλαγή με καλή πίστη. 

Η aequip διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει το περιεχόμενο της ιστοσελίδας www.aequip.gr ανά πάσα στιγμή χωρίς προειδοποίηση. Ο πελάτης που χρησιμοποιεί την ιστοσελίδα έχει την αποκλειστική ευθύνη του ελέγχου των τεχνικών πληροφοριών που παρέχονται και τηςκαταλληλότηταςτων ειδών που παραγγέλλονται. 

Προκειμένου να διασφαλίζουμε ότι οι παρόντες όροι είναι πάντοτε σύγχρονοι και επίκαιροι και προσαρμοσμένοι σε νέα ή τροποποιημένα προϊόντα ή υπηρεσίες, καθώς και σύμφωνοι με τις ισχύουσες νομοθετικές απαιτήσεις, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να προβαίνουμε σε τροποποιήσεις ανά πάσα στιγμή. Για αυτό το λόγο σας παρακαλούμε όπως ελέγχετε ανά τακτά χρονικά διαστήματα τους Γενικούς όρους και τις Πολιτικές μας..   H aequip διατηρεί το δικαίωμα μονομερούς αλλαγής των όρων του παρόντος εντύπου και σε περίπτωση αλλαγής οφείλει να ενημερώσει τους χρήστες μέσα από τις σελίδες του ηλεκτρονικού της καταστήματος. Με την ενημέρωση αυτή όλες οι παραγγελίες που ακολουθούνδιέπονταιαπό τους νέους όρους.

Ο Πελάτης δηλώνει ότι όλες οι πληροφορίες που παρέχονται από αυτόν κατά τη χρήση της ιστοσελίδας είναι ακριβείς. Η χρήση της ιστοσελίδας γίνεται με αποκλειστική ευθύνη του επισκέπτη- πελάτη. Η aequip δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε κακόβουλη επέμβαση τρίτων. Οι επισκέπτες της ιστοσελίδας δεσμεύονται ότι δεν θα χρησιμοποιούν την παρούσα ιστοσελίδα με τρόπο που δύναται να προκαλέσει ή προκαλεί οποιαδήποτε βλάβη στην aequip ή σε τρίτους. Ο Πελάτης ευθύνεται για κάθε ζημία της aequip ή θυγατρικών της ή συνεργαζόμενων επιχειρήσεων από την κακόβουλη ή παράνομη χρήση της παρούσας ιστοσελίδας και του λογαριασμού του Πελάτη από τον ίδιο ή από μη εξουσιοδοτημένα από αυτόν άτομα. 

Το aequip ουδεμία ευθύνη φέρει για άμεση ή έμμεση, θετική ή αποθετική ζημία, που μπορεί να προκύψει σε οποιονδήποτε από την έλλειψη ικανότητας χρήσης της ιστοσελίδας ή από παράνομη ή κακόβουλη χρήση αυτής ή από τυχόν σφάλματα, διακοπές, ελαττώματα ή καθυστερήσεις στη λειτουργία της ιστοσελίδας ή στη διαβίβαση μέσω αυτής πληροφοριών στο διαδίκτυο. Δεν φέρει επίσης ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία εξ αιτίας καθυστέρησης εκτέλεσης ή μη εκτέλεσης παραγγελιών για οποιαδήποτε αιτία. Η aequip δεν ευθύνεται επίσης σε περίπτωση μη διαθεσιμότητας προϊόντων ή και για τυχόν μηχανογραφικά, τεχνικά, τυπογραφικά ή ορθογραφικά λάθη στις τιμές ή στα χαρακτηριστικά των προϊόντων, δεδομένου του τεράστιου όγκου πληροφόρησης στο ηλεκτρονικό κατάστημά της σε συνδυασμό με το γεγονός ότι καταβάλλεται κάθε προσπάθεια και γίνεται συστηματικός έλεγχος για την αποφυγή τέτοιων λαθών.

Η aequip αποτελεί τον μοναδικό και αποκλειστικό δικαιούχο όλων των πνευματικών δικαιωμάτων του περιεχομένου και της διάρθρωσης της ιστοσελίδας εκτός όπου αναφέρεται διαφορετικά, τα δε δικαιώματά της αυτά προστατεύονται από το νόμο.   Όλοι οι λογότυποι και τα εμπορικά σήματα τρίτων, καθώς και οποιοδήποτε δικαίωμα βιομηχανικής /πνευματικής και εν γένει διανοητικής ιδιοκτησίας που εμφανίζεται στις εικόνες των προϊόντων μας δεν ανήκει στην εταιρεία μας, αλλά στον κατασκευαστή και σε αυτόν που κατά το τυπικό ή ουσιαστικό σύστημα κατοχυρώνεται ως δικαιούχος. Οι εικόνες των προϊόντων απεικονίζουν προϊόντα -υλικούς φορείς αποκλειστικής ιδιοκτησίας και κυριότητας μας, τα οποία εμπορεύεται η εταιρεία μας και σε ουδεμία περίπτωση συνδέονται με αξιώσεις και δικαιώματα άυλης μορφής, παρά μόνο με εμπράγματα δικαιώματα επί των προϊόντων και αποκλειστικό σκοπό έχουν να απεικονίσουν στο καταναλωτικό κοινό το ίδιο το προϊόν 

Η aequip αντιλαμβάνεται την άριστη ποιότητα των υπηρεσιών της και την ικανοποίηση των πελατών της ως τη μοναδική οδό προς την ανάπτυξη και για το λόγο αυτό εστιάζει στη συνεχή βελτίωση της λειτουργίας της και τωνπαρεχομένωνυπηρεσιών της. Τα παράπονα και οι υποδείξεις των πελατών παρέχουν στην εταιρεία πολύτιμη πληροφορία και αποτελούν τη βάση αναζήτησης και βελτίωσης ενδεχόμενων προβληματικών διαδικασιών.    Εάν θέλετε να διατυπώσετε ένα παράπονο ή να κάνετε μία πρόταση βελτίωσης για το ηλεκτρονικό κατάστημαwww.aequip.gr, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Υπηρεσία Διαχείρισης Παραπόνων & Υποδείξεων Βελτίωσης στο email:[email protected] 


Χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας για την αποστολή πληροφοριών που εσείς ζητάτε σχετικά με τα προϊόντα, τις υπηρεσίες μας και άλλες ειδικές προσφορές στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που μάς παρέχετε. Αυτό θα γίνεται μόνο με την προηγούμενη συγκατάθεσή σας ή εφόσον επιτρέπεται από νόμο. Δείτε περισσότερα στην Πολιτική Προστασιας Προσωπικών Δεδομένων και Απορρήτου.  

Δεν ευθύνεται η Εταιρεία ως προς την επικαιρότητα, την ορθότητα, την πληρότητα ή την ποιότητα των αναφερόμενων πληροφοριών στοsite εκπεφρασμένων υποκειμενικών απόψεων κι αξιολογήσεων. Η Εταιρεία δικαιούται να διαγράφει ή και να μη δημοσιεύει απόψεις ή και αξιολογήσεις, τις οποίες κρίνει κατά την απόλυτα ελεύθερη κρίση και διακριτική της ευχέρεια ως αντιβαίνουσες στον νόμο, στους όρους και στους σκοπούς της. 
Δεν ευθύνεται η Εταιρεία για αξιώσεις αποζημίωσης ή χρηματικής ικανοποίησης, οι οποίες αφορούν σε υλικές ζημίες ή/και βλάβες που έχουν προκληθεί λόγω χρήσης ή μη χρήσης των αναφερόμενων πληροφοριών και δεδομένων ή/και λόγω χρήσης ανακριβών και ελλιπών πληροφοριών και δεδομένων, αποκλείεται δε εν γένει η υποχρέωση για κάλυψη οιασδήποτε ευθύνης. Επιφυλάσσεται η Εταιρεία ρητώς του δικαιώματος τροποποίησης, συμπλήρωσης ή διαγραφής τμημάτων των επιμέρους σελίδων ή στο σύνολο, ή της προσωρινής ή οριστικής διακοπής χωρίς προειδοποίηση.

Οι συναλλαγές με το ηλεκτρονικό κατάστημα τηςaequipδιέπονταιαπό το ελληνικό δίκαιο, αρμόδια δε δικαστήρια συνομολογούνται τα αρμόδια δικαστήρια της Θεσσαλονίκης ως έδρας της εταιρείας. 

 Κάθε τι που δεν ρυθμίζεται επί του παρόντος και συμπληρωματικά ανάγεται στις νόμιμες ρυθμισεις του Ελληνικού και Ευρωπαϊκού Δικαίου και δή στις διατάξεις περί Δικαίου Προστασίας Καταναλωτή, στον Ν. 2251/1994, ως ισχύει και τον Αστικό Κώδικα (ΑΚ). 

Ο χρόνος παράδοσης τωνπωλουμένωνπροϊόντων και υπηρεσιών προσδιορίζεται στην παραγγελία αναλόγως της διαθεσιμότητας, επιβεβαιώνεται στην αποδοχή της παραγγελίας εκ μέρους της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, και είναι το πολύ τριάντα (30) ημέρες από το χρόνο της κατάρτισης της πώλησης εκτός αν υπάρξει ειδική διαφορετική συμφωνία των μερών που επιβεβαιώνεται εγγράφως, με ηλεκτρονική αλληλογραφία Σε περίπτωση που τέτοιος χρόνος δεν συμφωνηθεί και επιβεβαιωθεί για οποιοδήποτε λόγο με τον ανωτέρω τρόπο, η παράδοση θα γίνεται το αργότερο εντός τριάντα (30) ημερών από την αποδοχή της παραγγελίας και κατάρτιση της πώλησης. Σε περίπτωση εκτάκτου και απρόβλεπτου κωλύματος που τυχόν θα αντιμετωπίσει η ΕΤΑΙΡΕΙΑ όσον αφορά την παράδοση προϊόντος/προϊόντων, η τελευταία δικαιούται να αναβάλει μία μόνον φορά την παράδοση του συνόλου ή μέρους τωνπωληθέντωνπροϊόντων και υπηρεσιών, με έγγραφη δήλωσή της (μήνυμα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας) προς τον πελάτη (παράλληλα θα γίνεται και τηλεφωνική ενημέρωση), εφόσον δεν υπερβαίνει ο συνολικός χρόνος αναμονής, μαζί με την αναβολή, τις τριάντα (30) ημέρες από το χρόνο έγκρισης της παραγγελίας και κατάρτισης της πώλησης. Άλλως σε περίπτωση υπέρβασης της προθεσμίας των τριάντα (30) ημερών λόγω κωλύματος ή αδυναμίας της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ να πραγματοποιήσει την παράδοση στον πελάτη, τότε μόνον ο πελάτης θα δικαιούται εφόσον το επιθυμεί, να ορίσει νέα δεύτερη προθεσμία προς παράδοση καθ’ υπέρβαση των τριάντα (30) ημερών (τέτοια νέα προθεσμία δεν είναι απαραίτητη εάν η ΕΤΑΙΡΕΙΑ αρνείται την παράδοση γενικά, ή εάν η παράδοση εξυπηρετούσε τα συμφέροντα του πελάτη μόνον αν γινόταν στη νόμιμη προθεσμία των τριάντα (30) ημερών και είχε σχετικά ενημερώσει ο πελάτης την ΕΤΑΙΡΕΙΑ). Αν δεν τηρηθεί και η συμπληρωματική προθεσμία που θα ορίσει ο πελάτης, τότε ο τελευταίος δικαιούται να καταγγείλει τη σύμβαση πώλησης ως προς τα καθυστερούμενα είδη. Το υπόλοιπο της παραγγελίας εκτελείται κανονικά εκτός από την περίπτωση που τα είδη στην παραγγελία είναι συναφή, θα χρησιμοποιηθούν σαν σύνολο και έχουνπαρακολουθηματικόχαρακτήρα το ένα με το άλλο και ο πελάτης δηλώσει ότι η μερική εκπλήρωση της παραγγελίας δεν εξυπηρετεί τις ανάγκες ή τα συμφέροντά του, οπότε η ΕΤΑΙΡΕΙΑ οφείλει ναακυρώσει ολόκληρη την παραγγελία.