Παραγγελίες

Ο Λογαριασμός μου σχετίζεται άμεσα με τη διαχείριση ή/και αποθήκευση στο Καλάθι Αγορών, τη διαχείριση, αποστολή και παρακολούθηση μίας παραγγελίας καθώς και τη συντήρηση του προφίλ σας. 
 
Μέσα από αυτήν την επιλογή μπορείτε να παρακολουθείτε: 
• το Ιστορικό των Παραγγελιών σας.Οι παραγγελίες διακρίνονται σε Εκκρεμείς Παραγγελίες (παραγγελίες που δεν έχουνακόμη ετοιμαστεί για αποστολή), σε Παραγγελίες προς Επεξεργασία (συγκέντρωση των προϊόντων & δημιουργία τιμολογίου) και σε Ολοκληρωμένες Παραγγελίες (παραγγελίες που έχουν τιμολογηθεί & έχουν αποσταλεί). 
• τη Διαχείριση ή/και Αποθήκευση στο Καλάθι Αγορών.Μπορείτε να επεξεργαστείτε το Καλάθι Αγορών και να αλλάξετε τα προϊόντα της παραγγελίας και την ποσότητά τους. Μπορείτε επίσης να αποθηκεύσετε προϊόντα στα Αγαπημένα σας και στη συνέχεια να επιλέξετε μέρος ή και όλαεξ'αυτώνγια προσθήκη στο Καλάθι Αγορών και ολοκλήρωση της παραγγελίας. 
• τη Συμπλήρωση του Προφίλ σας.Συμπληρώνοντας τα στοιχεία σας, ουσιαστικά ανοίγεται ένας δίαυλος επικοινωνίας με εμάς, για να κατανοήσουμε τις ιδιαίτερες ανάγκες σας και να ανταποκριθούμε ανάλογα ώστε να τις ικανοποιήσουμε. Ουσιαστικά μας ενημερώνετε για τα ενδιαφέροντα, τις προτιμήσεις σας και τον τρόπο που θα θέλατε να επικοινωνούμε και εμείς πράττουμε ανάλογα. 
Οι πωλητές μας θα συστήσουν προϊόντα ειδικά για εσάς. Με την είσοδο σας στο κατάστημα, δηλώνοντας το e-mailκαι τον κωδικό σας, αμέσως θα προβάλλονται συστάσεις ειδικά για εσάς.

Για να παραγγείλετε τα προϊόντα που σας ενδιαφέρουν και να πραγματοποιήσετε τις αγορές σας μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματός μας επιλέξτε τα προϊόντα που σας ενδιαφέρουν, τοποθετώντας τα στοΚαλάθι Αγορών. Μόλις ολοκληρώσετε τις αγορές σας, πατήστε το Καλάθι Αγορών και ολοκληρώστε την παραγγελία σαςακολουθώντας τα βήματα που υποδεικνύονται. 

Οι παραγγελίες σας αρχειοθετούνται ηλεκτρονικά και μπορείτε, όταν το επιθυμείτε, να κάνετε προβολή της παραγγελίας σας, να δείτε την κατάστασή της (Εκκρεμεί, Γίνεται επεξεργασία, Ολοκληρωμένη) ή να δημιουργήσετε νέα παραγγελία..

1) Το εκπτωτικό κουπόνι δίνεται αποκλειστικά και μόνο από τηνaequipκαι είναι ένα εκπτωτικό κουπόνι που δίνεται ως προσφορά με την αγορά κάποιου προϊόντος από το ηλεκτρονικό κατάστημα τηςaequip 
2) Το εκπτωτικό κουπόνι μπορεί να χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά και μόνο για αγορές προϊόντων, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος www. aequip.gr και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. 
3) Η επιλογή των εκάστοτε διατιθέμενων με έκπτωση προϊόντων καθώς και το ποσό έκπτωσης αυτών εναπόκεινται στην απόλυτη κρίση τηςaequip. Ηaequipδύναται να αλλάζει οποτεδήποτε καθ΄ όλη την διάρκεια ισχύος του κουπονιού τα προϊόντα που θα διαθέτει με έκπτωση καθώς και το ύψος της παρεχόμενης σε αυτά έκπτωσης. Ηaequipουδεμία ευθύνη φέρει εκ της αλλαγής των παρεχόμενων με έκπτωση προϊόντων. 
4) Ηaequipεκπληρώνει τις παραγγελίες με βάση τη διαθεσιμότητα των προϊόντων και μέχρις εξαντλήσεως των αποθεμάτων σύμφωνα με τους γενικούς όρους που ισχύουν για τις πωλήσεις από το διαδικτυακό κατάστημα.

Σε εναλλακτικό βήμα της ηλεκτρονικής παραγγελίας, συμπληρώνετε τον κωδικό του κουπονιού με λατινικούς χαρακτήρες και έχετε αυτόματα την έκπτωση του κουπονιού. Στη συνέχεια, ολοκληρώνετε κανονικά την παραγγελία σας. Η αξία του κουπονιού αφαιρείται από την συνολική αξία του προϊόντος (η οποία περιλαμβάνει ΦΠΑ), ισχύει για αγορές από το ηλεκτρονικό κατάστημα www. aequip.gr μόνο για το συγκεκριμένο προϊόν και έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με άλλη προσφορά ή έκπτωση. 

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δικαιούται κατόπιν ενημέρωσης να απορρίψει και να μην κάνει δεκτές παραγγελίες στις οποίες σωρευτικά 

  • Ο πελάτης ορίζει ως τόπο παράδοσης περιοχή δυσπρόσιτη ή δύσβατη  
  • Η παραγγελία αφορά μεγάλο/α σε μάζα προϊόν/ντα όπως ενδεικτικά βάρους άνω των 100kg. 

Αντίθετα, υποχρεούται να δεχθεί μία τέτοια παραγγελία εφόσον ο πελάτης δεχθεί έναν εναλλακτικό τρόπο πληρωμής που τα μέρη θα συμφωνήσουν μεταξύ τους εγγράφως και πιθανό επιπλέομ κόστος μεταφορικών από τα ήδη υφιστάμενα. 

Η παραλαβή σε κάθε περίπτωση γίνεται από τον αναφερόμενο στην παραγγελία ως παραλήπτη με την επίδειξη της αστυνομικής του ταυτότητας ή διαβατηρίου ή εν γένει δημοσίου εγγράφου πρόσφορου για την απόδειξη της ταυτοπροσωπίας ή με νόμιμη εξουσιοδότηση από τρίτον.

Ο χρόνος παράδοσης τωνπωλουμένωνπροϊόντων και υπηρεσιών προσδιορίζεται στην παραγγελία αναλόγως της διαθεσιμότητας, επιβεβαιώνεται στην αποδοχή της παραγγελίας εκ μέρους της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, και είναι το πολύ τριάντα (30) ημέρες από το χρόνο της κατάρτισης της πώλησης εκτός αν υπάρξει ειδική διαφορετική συμφωνία των μερών που επιβεβαιώνεται εγγράφως, με ηλεκτρονική αλληλογραφία. Σε κάθε περίπτωση και αζημίως, η εταιρεία οφείλει μετά την παραγγελία και πριν την αποδοχή της και τιμολόγησή της, αφού ελέγξει και την αποθήκη της, να ενημερώσει τον πελάτη εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος για την πραγματική διαθεσιμότητα του επιλεγέντος προϊόντος που μπορεί μέχρι την επεξεργασία του συγκεκριμένου αιτήματος και της παραγγελίας να έχει ήδη εξαντληθεί από προηγούμενες χρονικά αγορές και σε περιπτωση έλλειψης τη δεδομένη στιγμή, είτε να του προτείνει κάποιο παρόμοιο προϊόν, είτε να τον ενημερώσει για την εκ νέου διαθεσιμότητά και ενδεδειγμένο χρόνο αποστολής του προϊόντος, εφόσον συμφωνεί στη διατήρηση της υφιστάμενης παραγγελίας του.   

 Σε περίπτωση εκτάκτου και απρόβλεπτου κωλύματος που τυχόν θα αντιμετωπίσει η ΕΤΑΙΡΕΙΑ όσον αφορά την παράδοση προϊόντος/προϊόντων, η τελευταία δικαιούται να αναβάλει μία μόνον φορά την παράδοση του συνόλου ή μέρους τωνπωληθέντωνπροϊόντων και υπηρεσιών, με έγγραφη δήλωσή της (μήνυμα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας) προς τον πελάτη (παράλληλα θα γίνεται και τηλεφωνική ενημέρωση), εφόσον δεν υπερβαίνει ο συνολικός χρόνος αναμονής, μαζί με την αναβολή, τις τριάντα (30) ημέρες από το χρόνο έγκρισης της παραγγελίας και κατάρτισης της πώλησης. Άλλως σε περίπτωση υπέρβασης της προθεσμίας των τριάντα (30) ημερών λόγω κωλύματος ή αδυναμίας της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ να πραγματοποιήσει την παράδοση στον πελάτη, τότε μόνον ο πελάτης θα δικαιούται εφόσον το επιθυμεί, να ορίσει νέα δεύτερη προθεσμία προς παράδοση καθ’ υπέρβαση των τριάντα (30) ημερών (τέτοια νέα προθεσμία δεν είναι απαραίτητη εάν η ΕΤΑΙΡΕΙΑ αρνείται την παράδοση γενικά, ή εάν η παράδοση εξυπηρετούσε τα συμφέροντα του πελάτη μόνον αν γινόταν στη νόμιμη προθεσμία των τριάντα (30) ημερών και είχε σχετικά ενημερώσει ο πελάτης την ΕΤΑΙΡΕΙΑ). Αν δεν τηρηθεί και η συμπληρωματική προθεσμία που θα ορίσει ο πελάτης, τότε ο τελευταίος δικαιούται να καταγγείλει τη σύμβαση πώλησης ως προς τα καθυστερούμενα είδη. Το υπόλοιπο της παραγγελίας εκτελείται κανονικά εκτός από την περίπτωση που τα είδη στην παραγγελία είναι συναφή, θα χρησιμοποιηθούν σαν σύνολο και έχουνπαρακολουθηματικόχαρακτήρα το ένα με το άλλο και ο πελάτης δηλώσει ότι η μερική εκπλήρωση της παραγγελίας δεν εξυπηρετεί τις ανάγκες ή τα συμφέροντά του, οπότε η ΕΤΑΙΡΕΙΑ οφείλει ναακυρώσει ολόκληρη την παραγγελία.