Τρόποι Αποστολής

Για την εξυπηρέτησή σας, η αποστολή της παραγγελίας σας στο χώρο σας πραγματοποιείται συνήθως από τη συνεργαζόμενη εταιρεία ταχυμεταφορώνSPEEDEX και άλλες μεταφορικές εταιρίες. Παραγγελίες που καταχωρούνται στοwww.aequip.grτις εργάσιμες ημέρες μέχρι τις12.00 το μεσημέρικαι είναι ετοιμοπαράδοτες στο κατάστημα aequip.gr, παραδίδονται κατά κανόνα, εφ’ όσον το προϊόν είναι διαθέσιμο, εντός 48-72 ωρών (αλλιώς εντός των επομένων 2-3 εργασίμων ημερών) εφόσον είναι σε κεντρικές πόλεις. Για τις υπόλοιπες περιοχές και εφ’ όσον το προϊόν είναι διαθέσιμο, η παράδοση διαφοροποιείται αναλόγως της απόστασης και μπορεί να φθάσει τις 4-5 εργάσιμες ημέρες. Σε περιοχές που χαρακτηρίζονται ως δυσπρόσιτες από τη συνεργαζόμενη εταιρία ταχυμεταφορών, ο χρόνος παράδοσης μπορεί να είναιακόμη μεγαλύτερος. Για την αποφυγή επιπλέον χρέωσης μεταφορικών η παραγγελία εκτελείται όταν όλα τα προϊόντα που περιλαμβάνονται σε αυτήν είναι διαθέσιμα. Αν για οποιονδήποτε λόγο επιθυμείτε παράδοση των διαθέσιμων μόνο προϊόντων της παραγγελίας, παρακαλούμε καλέστε μας στο 2310 289207 και ζητήστε την παράδοση αυτών, δηλώνοντας τον αριθμό παραγγελίας. Οι παραδόσεις γίνονται εργάσιμες ημέρες και ώρες, από Δευτέρα έως Παρασκευή από 9.00 έως 16.00 από ταχυμεταφορικές εταιρίες και μεταφορικές, Από δικά μας μέσα οι ώρες παράδοσης είναι 16:00 έως 20:00 εντός νομού Θεσσαλονίκης. Παραδόσεις δεν γίνονται τα Σάββατα, τις αργίες και τις ημέρες που η κεντρική μας αποθήκη είναι κλειστή για λόγους απογραφής. Για παραγγελίες προϊόντων που δεν είναι άμεσα διαθέσιμα, θα επικοινωνήσουμε μαζί σας τηλεφωνικά για να σας ενημερώσουμε για το χρόνο παράδοσης αυτών.

Η Aequip.gr παρέχει στον πελάτη την δυνατότητα παραλαβήςτωνπωληθέντωνμέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος προϊόντων και υπηρεσιών, όταν αυτά είναι διαθέσιμα. Ειδικότερα, ο πελάτης δικαιούται να επιλέξει μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος το/τα προϊόν/ντα που αυτός επιθυμεί να παραλάβει από κατάστημα αποπληρώνοντας το τίμημα των προϊόντων αυτών με μετρητά ή με χρέωση πιστωτικής κάρτας, κατά την παραλαβή των προϊόντων από το εν λόγω κατάστημα. 

Η δυνατότητα αυτή παρέχεται για παραλαβή την ίδια ημέρα. Για την παραλαβή τωνπωληθέντων, μετά την πάροδο τουλάχιστον μισής ώρας από την υποβολή της παραγγελίας του μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος (για παράδειγμα, αν ο πελάτης προβεί σε παραγγελία την 14:00 μ.μ., θα δύναται να την παραλάβει από το κατάστημα τουλάχιστον μετά τις 14:30 μ.μ.). 

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι κάποιος χρήστης προβαίνει σε καταχρηστική άσκηση της δυνατότητας αυτής που του παρέχεται από την Aequip.gr (π.χ. επανειλημμένη παραγγελία ειδών μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος και μη παραλαβή αυτών από το κατάστημα, κλπ.), η τελευταία δύναται να αποκρούσει και αρνηθεί την παραγγελία του εν λόγω χρήστη μέσω της δυνατότητας παραλαβής από το κατάστημα. Σε περίπτωση δε που ο πελάτης δεν προσέλθει στο κατάστημα για την παραλαβή της παραγγελίας του (ήτοι, παραλαβή των πραγμάτων και αποπληρωμή του τιμήματος)  εντός ευλόγου διαστήματος και ενώ δεν έχει επικοινωνήσει με την εταιρεία μας στη διάρκεια της ημέρας παραγγελίας, τότε η παραγγελία αυτοδικαίωςακυρώνεται, τελούσα υπό τη διαλυτική αίρεση της ως άνω εμπροθέσμου εκ μέρους του πελάτη εκπλήρωσης των υποχρεώσεών του. Στην περίπτωση τηςακύρωσης, η Aequip.gr δεν υπέχει ουδεμία ευθύνη εκ της αιτίας αυτής.

Ι. Παραδόσεις σε περιοχές εντός του Δικτύου Διανομής της Aequip.gr -υποχρεώσεις 

 Τα παραδοτέα κατόπιν της παραγγελίας προϊόντα και υπηρεσίες αποστέλλονται στη διεύθυνση και στον παραλήπτη που ο πελάτης έχει δηλώσει κατά την υποβολή της παραγγελίας του, η οποία έχει γίνει αποδεκτή από την Aequip.gr. Η Aequip.gr επιλέγει ελεύθερα τα μέσα αποστολής. Η αποστολή τωνπωληθέντωνγίνεται με χρέωση του πελάτη, ανεξαρτήτως μεγέθους των παραδοτέων. 

 ΙΙ. Παραδόσεις σε λοιπές περιοχές της Επικράτειας 

 Σε περίπτωση που ο πελάτης ορίσει στην παραγγελία που θα διαβιβάσει, τόπο παράδοσης εκτός των περιοχών του νομού Θεσσαλονίκης, τότε η Aequip.gr δικαιούται να αναθέσει την μεταφορά των προϊόντων σε συνεργαζόμενη επιχείρηση μεταφορών. 

Σε κάθε περίπτωση παράδοσης εμπορευμάτων από συνεργαζόμενη επιχείρηση μεταφορών και όχι από ιδιόκτητα μεταφορικά μέσα της Aequip.gr, Αποκλείεται ηαντικαταβολή ως τρόπος εξόφλησης της παραγγελίας και ο πελάτης οφείλει να επιλέξει μεταξύ των λοιπών προτεινόμενων τρόπων 

Το είδος παραδίδεταιστο ισόγειο της κατοικίας του πελάτη χωρίς υποχρέωση μεταφοράς σε όροφο και ο πελάτης υποχρεούται να το παραλάβει στο χώρο αυτό και με δικά του μέσα να το οδηγήσει στη θέση προορισμού του. 

Ο κίνδυνος από την πώληση στην περίπτωση της μεταφοράς με εντολοδόχο τρίτο μεταφορέα για λογαριασμό του αγοραστή, μεταβαίνει στον αγοραστή κατά το χρόνο παράδοσης τωνπωληθέντωνστον μεταφορέα. Για την ανάθεση της μεταφοράς στον μεταφορέα θα ενημερώνεται ο πελάτης κατά την υποβολή της παραγγελίας του ενώ θαακολουθεί άμεση γραπτή συνεννόηση (με ηλεκτρονική αλληλογραφία) που μπορεί να επιβεβαιώνεται και με τηλεφωνική επικοινωνία αν κριθεί απαραίτητο, (τηλ. 2310 289207 και ώρες Δευτέρα – Παρασκευή 08:00-20:00 και Σάββατο 08:00 -15:00). 

ΙΙΙ. Ειδικοί κανόνες που αφορούν τις παραδόσεις βαρέων προϊόντων 

 Ειδικά για τις παραδόσεις ψυγείων τύπου ντουλάπας, ψυγείων τύπουsidebyside, ψυγείων άνω των17ποδών, πλυντηρίων ρούχων χωρητικότητας 8 κιλώνκαι άνω καθώς επίσης και για κλιματιστικά τύπου ντουλάπας, για ηλιακούς θερμοσίφωνες αλλά και για όλες τις συσκευές βάρους άνω των 100 κιλών, οπουδήποτε και αν γίνεται η παράδοση δηλαδήακόμα και σε περιοχή τηςΘεσσσαλονίκης κατά τα ανωτέρω, η παράδοση του είδους πραγματοποιείται στοισόγειοτης δηλωθείσας στην παραγγελία διεύθυνσης.

Η Aequip.gr αναλαμβάνει και εκτελεί και υπηρεσίες εντός της εδαφικής έκτασης του Δικτύου Παροχής Υπηρεσιών όπως αυτό ορίζεται. Η παροχή των υπηρεσιών συμφωνείται κατόπιν παραγγελίας εκ μέρους του πελάτη την οποία θα αποδεχθεί με την ανωτέρω διαδικασία η Aequip.gr. Η Aequip.gr δικαιούται να απορρίπτει ελεύθερα παραγγελίες για συμβάσεις παροχής υπηρεσιών εφόσον ζητείται εκτέλεση σε περιοχές που δεν καλύπτονται από το Δίκτυο Παροχής Υπηρεσιών π.χ.: εγκαταστάσεις & συντηρήσεις κλιματιστικών, συνδέσεις μεγάλων οικιακών συσκευών κτλ. Εφόσον πρόκειται για σύνθετη παραγγελία, προϊόντων και υπηρεσιών,ακόμα και αν δεν εγκριθεί για την παροχή υπηρεσιών λόγω του ότι ζητείται η παροχή σε περιοχή εκτός του Δικτύου, η παραγγελία κατά τα λοιπά εγκρίνεται και καταρτίζεται πώληση των προϊόντων, εφόσον δε συντρέχει κάποιος άλλος λόγος απόρριψης της παραγγελίας και κατά το σκέλος της πώλησης προϊόντων από τους προβλεπόμενους στους παρόντες όρους χρήσης.

Η Aequip.gr διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τους τρόπους, τους όρους και τιςτιμέςαποστολής κατά βούληση και χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση υποχρεουμένη να ενημερώσει τους υποψήφιους πελάτες της για τις μεταβολές αυτές με αναθεώρηση των παρόντων όρων χρήσης του ηλεκτρονικού καταστήματος και πριν την εκτέλεση της σύμβασης εφόσον ο πελάτης επικοινωνήσει και ζητήσει πληροφορίες.